Преподавателите са истинският актив във всяко обучение. Запознайте се с нашите:

МИЛКО ТОТЕВСКИ

Милко е търговец по професия, душа и призвание. Прави това от много години за най-различни компании: големи мултинационални като Pepsi, Kraft, Intersnack, както и големи и малки български компании. Работата в тях му носи познания за това как функционира бизнесът, какъв е микро климатът в една компания, взаимоотношенията между отделите, езикът на бизнеса и жаргонът, който се използва във формална и неформална среда, нормите в бизнес кореспонденцията, принципите на добрата презентация и въобще целият дух на бизнес културата.

Милко е започвал четири пъти свой собствен бизнес и всеки път това променя отношението му към бизнеса, както и към работата му в други компании. „Когато си бил собственик на бизнес и си давал хляб на други хора, отговорността е различна, отговорността е тотална и неизбежна. Свикваш с нея и започваш да я харесваш.“ – казва Милко. „Вече не можеш да погледнеш на една позиция като „просто работа“.

Милко е възпитаник на АУБ – Американски Университет в България. Обучението там по Бизнес Администрация го подготвя за срещата с реалния бизнес, дава му познанията по езика, които ще са му необходими по-късно. Най-ценното, което взима от там, е начинът на мислене, начинът, по който осмисля всяка ситуация и възможностите й, проактивната нагласа и гъвкавостта на методите и действията.

Милко започва да преподава английски език, когато е в последна година в АУБ. Учи в Благоевград, живее в София с жена си и дъщеря си на 1 година, старае се в първата си работа като Sales Manager и докарва допълнително пари за семейния бюджет като преподава английски език на възрастни във вечерни крсове. Така се заражда страстта му към преподаването.

През последните години успешно развива модерната школа по английски език LONDON School of English, която ефективно помага на деца и възрастни да проговорят езика на Шекспир. Милко ТОТЕВСКИ води нашите курсове по комуникативен английски

ivailoИВАЙЛО ДОНЧЕВ

"Двупосочният характер на учебния процес е от огромно значение за мен - освен да предавам наученото, през него имам възможността да разгръщам познанията си за света и човешката природа. Ценя високо равнопоставеността по време на реализацията му - никога няма да изхождам от позицията на безспорен авторитет, а това, на свой ред, изисква висока степен на гъвкавост. Разнопосочните ми интереси често налагат излизане от някои общоустановени образователни рамки, което следва да бъде предупреждение към по-учебникарски настроените. Разчитам на и насърчавам неформалното общуване - непринудено, без страх от допускането на грешки и насочено към осъществяване основната функция на езика: преносът на информация."

 

СOНЯ ТОТЕВСКА

Соня ТОТЕВСКА е дипломиран филолог и трениран сугестопед. За нея преподаването е призвание, превърнато в професия. Соня непрекъснато учи и се развива като посещава семинари и конференции в България и чужбина.Тя използва комбинации от различни методи, за да научи хората да си служат с езика и да им даде свободата да го използват. Соня вярва, че правилата и граматиката идват с устното практикуване на езика и трупането на знания при напредване в нивата. „Най-важното е да общуваме, не е важно да сме перфектни“, казва мис Соня. „В учебния процес трябва да присъстват свободата и спонтанността и да отсъства всякакъв стрес, защото език се учи ефективно само в приятелска атмосфера“.

Соня познава от личен опит остарелите методи на преподаване, които дълго време са я възпрепятствали да използва свободно езика, въпреки отличното познаване на правилата и граматиката. Затова тя продължава да експериментира с методи и системи, които са благотворни за учениците и учебната среда.

 

ПЕТЯ ГУЛАМАЛИ

Петя ГУЛАМАЛИ: "Умението да говориш спокойно и убедително е важно във всяка житейска сфера, но особено много в работна среда, когато резултатът често в голяма степен зависи от него."

Именно върху създаването на тази увереност се концентрира Петя Гуламали в работата си в курсовете по бизнес английски. Също както и Милко, Петя е завършила бизнес администрация в АУБ, като по време на следването си и след завършването му работи за Britanica Educational Centre в София и за English Language Institute в Благоевград. Там помага на деца, тийнейджъри и възрастни да открият красотата на английския език и удоволствието от свободното изразяване. Магистратурата по психология й дава необходимите инструменти да изгради личен подход към всеки, а работният й опит за водещи български и мултинационални компании време й помага да анализира по-добре нуждите на бизнес хората и да е в състояние да адресира конкретни казуси от работното им ежедневие. Петя ГУЛАМАЛИ води нашите курсове по комуникативен бизнес английски.